Ctsm. Brandon Kenwood

Category: Catasetinae
Product Code : xxx283
Ctsm. Brandon Kenwood (Ctsm. lucis 'SVO' x Ctsm. John C. Burchett 'Ursa Major' FCC/AOS)
Price $66

09 April 2023

View 73 View

Ctsm. Brandon Kenwood
(Ctsm. lucis 'SVO' x Ctsm. John C. Burchett 'Ursa Major' FCC/AOS)

Whiskey Bottle (1 flask contain 40 seedlings)

For collector

*** Sample flower is from the same cross SVOSVO7281 ***